0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Đồ án thi công cầu BTCT dư ứng lực bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng

Tác giả: Đinh Văn Phương – CĐ1-K44

Trường Đại học GTVT- TP HCM

Đồ án tốt nghiệp thi công cầu BTCT dư ứng lực bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng

Gồm  5 chương với nội dung các chương như sau:

Chương I: Giới thiệu chung

Chương II: Tính đặc trưng hình học

Chương III: Tính toán nội lực trong các giai đoạn

Chương IV: Tính toán và bố trí cốt thép

Chương V: Kiểm toán kết cấu nhịp

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi