0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án thiết kế thi công kết cấu nhịp cầu dầm super T

Đồ án bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, dự toán

2- Bản vẽ

Bố trí chung, mặt bằng cầu, bản liên tục nhiệt, cấu tạo kết cấu nhịp, bố trí cốt thép kết cấu nhịp cầu, cốt thép cọc khoan nhồi…(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi