0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án thiết kế thi công trụ cầu dầm super T

Đồ án bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, dự toán

2- Bản vẽ

Bố trí chung, mặt bằng cầu, bản liên tục nhịp, cấu tạo trụ, bố trí cốt thép mố cầu, cốt thép cọc khoan nhồi, tổ chức thi công trụ…(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi