0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
70 EP
Đồ án tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu tỉnh Hưng Yên

Đồ án môn học gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Bảng tiến độ( định dạng Excel )

Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1-  Thuyết minh tổng hợp

           Chương I: Giới thiệu chung

           Chương II: Thiết kế thi công kết cấu nhịp cầu

           Chương III: Thiết kế tổ chức thi công

2- Bản vẽ

-      Bình đồ cầu

-      Bố trí chung

-      Mặt bằng đúc dầm

-      Mặt bằng công trường

-      Chi tiết cấu tạo

-      Tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu

-      Cấu tạo các công trình phụ trợ

             -       Bảng tiến độ thi công…

(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi