Đồ án môn học gồm đầy đủ Bản vẽ file Autocad (.dwg) , Thuyết minh định dạng word (.doc), Bảng dự toán cầu định dạng excel (.xls)

Nội dung bao gồm:

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Bản vẽ (20 bản vẽ)

-       Bình đồ cầu

-       Mặt bằng công trường

-       Bố trí chung

-       Cọc khoan nhồi

-       Bố trí phương án cầu

-       Bố trí cốt thép mố

-       Bố trí bê tông mố

-       Thi công mố

-       Ván khuân mố

-       Bảng tiến độ thi công mố

-       Bảng tiến độ thi công tổng thể

-       Tổ chức thi công cọc khoan nhồi mố

-       Tổ chức thi công chi tiết mố

(ht-dqh)

Date published: 28.05.2016 | 02:39
Available in Ebook
Quản lý và thi công xây dựng
150 EP

Đồ án tổ chức thi công mố cầu Phú Hưng

Đồ án môn học gồm đầy đủ Bản vẽ file Autocad (.dwg) , Thuyết minh định dạng word (.doc), Bảng dự toán cầu định dạng excel (.xls)

Nội dung bao gồm:

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Bản vẽ (20 bản vẽ)

-       Bình đồ cầu

-       Mặt bằng công trường

-       Bố trí chung

-       Cọc khoan nhồi

-       Bố trí phương án cầu

-       Bố trí cốt thép mố

-       Bố trí bê tông mố

-       Thi công mố

-       Ván khuân mố

-       Bảng tiến độ thi công mố

-       Bảng tiến độ thi công tổng thể

-       Tổ chức thi công cọc khoan nhồi mố

-       Tổ chức thi công chi tiết mố

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]