Tổ chức thi công mố cầu, thi công mố cầu, Lai Châu
Date published: 20.08.2014 | 09:28
Available in Ebook
Quản lý và thi công xây dựng
150 EP

Đồ án tổ chức thi công mố cầu tỉnh Lai Châu

Đồ án bao gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng cad .dwg) và thuyết minh (định dạng Word):

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1-  Thuyết minh tổng hợp

-    Chương 1: Giới thiệu hồ sơ thiết kế kỹ thuật

-    Chương 2: Thiết kế thi công

-    Chương 3: Thiết kế tổ chức thi công mố

2- Bản vẽ

-    Bản vẽ bình đồ cầu

-    Bản vẽ bố trí chung

-    Bản vẽ mặt bằng đúng dầm

-    Bản vẽ mặt bằng công trường

-    Bản vẽ đầy đủ chi tiết cấu tạo

-    Bản vẽ cấu tạo chi tiết cọc khoan nhồi

-    Bản vẽ thiết kế cấu tạo ván khuôn mố cầu

-    Bản vẽ thiết kế thi công và tổ chức thi công mố cầu (bệ mố, thân mố, tường cánh, tường đỉnh).

…(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]