Đồ án môn học gồm đầy đủ Bản vẽ file Autocad (.dwg) và Thuyết minh định dạng word (.doc)

Nội dung bao gồm:

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Bản vẽ (11 bản vẽ)

-       Bình đồ cầu

-       Chi tiết cọc khoan nhồi

-       Bố trí mặt bằng thi công

-       Cấu tạo chung mô - trụ - kết cấu nhịp

-       Cấu tạo chi tiết trụ

-       Cầu dầm bản bê tông cốt thép

-       Cầu giàn thép

-       Tổ chức thi công trục

-       Kế hoạch nhân lực, máy vật tư

-       Bảng tiến độ thi công trụ

-       Ván khuân thi công trụ

 (ht-dqh)

Date published: 28.05.2016 | 02:40
Available in Ebook
Quản lý và thi công xây dựng
150 EP

Đồ án tổ chức thi công mô và trụ cầu Phù Lỳ - Vĩnh Long

Đồ án môn học gồm đầy đủ Bản vẽ file Autocad (.dwg) và Thuyết minh định dạng word (.doc)

Nội dung bao gồm:

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Bản vẽ (11 bản vẽ)

-       Bình đồ cầu

-       Chi tiết cọc khoan nhồi

-       Bố trí mặt bằng thi công

-       Cấu tạo chung mô - trụ - kết cấu nhịp

-       Cấu tạo chi tiết trụ

-       Cầu dầm bản bê tông cốt thép

-       Cầu giàn thép

-       Tổ chức thi công trục

-       Kế hoạch nhân lực, máy vật tư

-       Bảng tiến độ thi công trụ

-       Ván khuân thi công trụ

 (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]