0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
20 EP
Đồ án tổ chức thi công Thiết kế cầu dầm bản rỗng lắp ghép

Đồ án môn học gồm Bản vẽ file Autocad (.dwg) và Thuyết minh định dạng word (.doc)

Nội dung bao gồm:

1-Thuyết minh tổng hợp

-          Chương 1 : Giới thiệu chung

-          Chương 2 : Lan can – lề bộ hành

-          Chương 3 : Bản mặt cầu

-          Chương 4 : Thiết kế dầm chính

2-Bản vẽ : Thiết kế cầu dầm bản rỗng lắp ghép

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: