Đồ án môn học gồm đầy đủ Bản vẽ file Autocad (.dwg) và Thuyết minh định dạng word (.doc)

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Bản vẽ (14 bản vẽ)

-       Bình đồ cầu

-       Bố trí chung

-       Mặt bằng cốt thép

-       Mặt bằng cáp

-       Mặt bằng công trường

-       Ván khuôn dầm

-       Cấu tạo các bộ phận

-       Cấu tạo giá Pooc Tich

-       Thi công chế tạo dầm

-       Thi công chế tạo nhịp

-       Tiến độ thi công

(ht-dqh)

Date published: 28.05.2016 | 02:36
Available in Ebook
Quản lý và thi công xây dựng
150 EP

Đồ án tổ chức thi công xây dựng cầu cạn tỉnh Thừa Thiên Huế

Đồ án môn học gồm đầy đủ Bản vẽ file Autocad (.dwg) và Thuyết minh định dạng word (.doc)

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Bản vẽ (14 bản vẽ)

-       Bình đồ cầu

-       Bố trí chung

-       Mặt bằng cốt thép

-       Mặt bằng cáp

-       Mặt bằng công trường

-       Ván khuôn dầm

-       Cấu tạo các bộ phận

-       Cấu tạo giá Pooc Tich

-       Thi công chế tạo dầm

-       Thi công chế tạo nhịp

-       Tiến độ thi công

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]