Đồ án môn học gồm đầy đủ Bản vẽ file Autocad(.dwg), Thuyết minh định dạng word(.doc), Bảng tiến độ thi công định dạng excel(.xls).

1-Thuyết minh tổng hợp và Bảng tiến độ thi công

2-Bản vẽ (8 bản vẽ)

-       Bố trí chung

-       Cấu tạo trụ cầu

-       Cấu tạo bê tông cốt thép

-       Bình đồ và mặt bằng cổng trường

-       Bố trí ván khuôn

-       Biện pháp thi công trụ

-       Tiến độ thi công trụ

 (ht-dqh)

Date published: 28.05.2016 | 02:41
Available in Ebook
Quản lý và thi công xây dựng
150 EP

Đồ án tổ chức thi công xây dựng trụ cầu 1 (bên trái sông)

Đồ án môn học gồm đầy đủ Bản vẽ file Autocad(.dwg), Thuyết minh định dạng word(.doc), Bảng tiến độ thi công định dạng excel(.xls).

1-Thuyết minh tổng hợp và Bảng tiến độ thi công

2-Bản vẽ (8 bản vẽ)

-       Bố trí chung

-       Cấu tạo trụ cầu

-       Cấu tạo bê tông cốt thép

-       Bình đồ và mặt bằng cổng trường

-       Bố trí ván khuôn

-       Biện pháp thi công trụ

-       Tiến độ thi công trụ

 (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]