Đồ án môn học gồm đầy đủ Bản vẽ file Autocad(.dwg) và Thuyết minh định dạng word(.doc)

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Bản vẽ (13 bản vẽ)

-       Phương án 1: Cầu bê tông cốt thép 6 nhịp đơn

-       Phương án 2: Cầu dầm thép bản bê tông cốt thép liên hợp 6 nhịp đơn

-       Thi công tổng thể

-       So sáng phương án

-       Cấu tạo và bố trí cốt thép trụ

-       Cấu tạo các chi tiết phụ trên cầu

-       Cấu tạo cọc khoan nhồi

-       Thiết kế thi công cọc khoan nhồi

-       Thiết kế thi công trụ

-       Thiết kế thi công ván khuôn trụ

-       Tiến độ thi công trụ

-       Mặt bằng công trình

 (ht-dqh)

Date published: 28.05.2016 | 02:42
Available in Ebook
Quản lý và thi công xây dựng
150 EP

Đồ án tổ chức thi công xây dựng trụ cầu 2 (bên phải sông)

Đồ án môn học gồm đầy đủ Bản vẽ file Autocad(.dwg) và Thuyết minh định dạng word(.doc)

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Bản vẽ (13 bản vẽ)

-       Phương án 1: Cầu bê tông cốt thép 6 nhịp đơn

-       Phương án 2: Cầu dầm thép bản bê tông cốt thép liên hợp 6 nhịp đơn

-       Thi công tổng thể

-       So sáng phương án

-       Cấu tạo và bố trí cốt thép trụ

-       Cấu tạo các chi tiết phụ trên cầu

-       Cấu tạo cọc khoan nhồi

-       Thiết kế thi công cọc khoan nhồi

-       Thiết kế thi công trụ

-       Thiết kế thi công ván khuôn trụ

-       Tiến độ thi công trụ

-       Mặt bằng công trình

 (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]