0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án tốt nghiệp thiết kế tổ chức thi công mố cầu A2 huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Đồ án bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-   Phần I: Lập dự án xây dựng công trình

Chương 1: Giới thiệu chung

Chương 2: Phương  án 1 cầu dầm bản rỗng

Chương 3: Phương án 2 cầu dầm chữ T

        Chương 4: So sánh lựa chọn phương án

-   Phần II: Thiết kế kỹ thuật

        Chương 1: Thiết kế chi tiết

        Chương 2: Cấu tạo chung kết cấu nhịp

-   Phần III: Thiết kế tổ chức thi công

2- Dự toán.

3- Bảng tiến độ thi công mố.

4- Bản vẽ

-Bình đồ cầu

-Bản vẽ lựa chọn 2 phương án (Phương án cầu dầm bản rỗng, phương án cầu dầm chữ T)

-Chi tiết cấu tạo mố cầu

-Chi tiết dầm

-Chi tiết cấu tạo cọc khoan nhồi

-Bố trí mặt bằng công trường

-Thiết kế thi công và tổ chức thi công mố cầu

-Lập bảng tiến độ thi công

-Tổng hợp kinh phí …

Định dạng tài liệu bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc), bảng tính file exel (.xls)

(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi