0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg)

Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh

- Quảng Ninh là tỉnh có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia, vừa thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ, vừa thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Các KKT ven biển đã và đang có những đóng góp to lớn vào thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương có KKT ven biển nói riêng và Việt Nam nói chung. Nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Quảng Ninh, KKT ven biển Quảng Yên hiện được đánh giá là vùng đất có tiềm năng và lợi thế rất lớn để phát triển thành vùng kinh tế động lực ở tỉnh Quảng Ninh nói riêng và vùng Bắc Bộ nói chung. Việc thành lập khu KKT ven biển Quảng Yên có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển và góp phần bứt phá chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh nói riêng cũng như của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói chung, đồng thời, đón đầu và tận dụng cơ hội từ làn sóng dịch chuyển đầu tư sau đại dịch Covid-19 việc “Thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh” là hết sức cần thiết và cấp bách.

 Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh

- Mục tiêu của đồ án đó là: Phân tích thực trạng và đánh giá tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế-xã hội của KKT ven biển Quảng Yên. Đánh giá về khả năng đáp ứng các điều kiện thành lập KKT ven biển Quảng Yên và dự kiến phương hướng phát triển, phương hướng huy động vốn đầu tư kết cấu hạ tầng và lập kế hoạch đầu tư phát triển KKT này. Đề án cũng đánh giá khả năng đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Đề xuất giải pháp và tổ chức thực hiện Đề án..

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hành chính thị xã Quảng Yên

+ Bản đồ vị trí khu kinh tế Quảng Yên và mối quan hệ vùng

+ Bản đồ vị trí khu kinh tế

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ phân khu chức năng

+ Bản đồ các khu kinh tế được lựa chọn vào quy hoạch phát triển đến năm 2020

+ Bản đồ khu kinh tế Quảng Yên - Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng

(bnt-tvxdvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi