0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh (lần 2) Mặt bằng sử dụng đất quy hoạch cấp đất dân cư tỷ lệ 1/500 tại tổ 1, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí năm 2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Đã được phê duyệt tại: Quyết định Số: 496/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) Mặt bằng sử dụng đất quy hoạch cấp đất dân cư tỷ lệ 1/500 tại tổ 1, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ):

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi