0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng vùng than Uông Bí – Đông Triều đến năm 2020, xét có triển vọng đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Vùng than Uông Bí - Đông Triều hiện nay có khoảng 8 đơn vị mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV (Mỏ Vàng Danh, Mạo Khê, Hồng Thái, Tràng Bạch, Đông Tràng bạch, Nam Mẫu, Đồng Vông và Đồng Vông – Uông Thượng), 4 đơn vị mỏ thuộc Tổng Công ty Đông Bắc (Mỏ Hồ Thiên – Khe Chuối, Mạo Khê, Nam Tràng Bạch, Quảng La) đang tổ chức khai thác hoặc thực hiện đầu tư. Phần lớn các mỏ đang tổ chức khai thác bằng phương pháp hầm lò với tổng sản lượng năm 2015 khoảng 10 ÷ 11 triệu tấn chiếm khoảng 22% sản lượng khai thác toàn ngành. Các khu vực khai thác hiện nay nằm gần khu vực rừng đặc rụng đầu nguồn, không gian dự trữ nước và sinh quyển của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt khu vực phía Đông Bắc vùng than nằm giáp ranh khu vực du lịch tâm linh Yên Tử.

- Để đảm bảo hài hòa giữa phát triển của ngành Than với phát triển KT-XH của vùng Uông Bí - Đông Triều; từng bước cụ thể hóa các mục tiêu phát triển ngành than theo “Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 cũng như đáp ứng nhu cầu cấp bách về công tác quản lý hoạt động khai thác, đổ thải của các đơn vị khai thác than trong vùng Uông Bí - Đông Triều. Việc triển khai tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng vùng than Uông Bí - Đông Triều đảm bảo phù hợp với các định hướng phát triển của ngành than cũng như các quy hoạch của địa phương là hết sức cần thiết.

- Được căn cứ tại: QĐ Số:403/QĐ-TTg về Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng vùng than Uông Bí – Đông Triều đến năm 2020, xét có triển vọng đến năm 2030

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ vị trí

+ Bản đồ ranh giới

+ Bản đồ ranh giới dự án

+ Bản đồ nền hiện trạng

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi