0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án trồng cây dược liệu xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà - tinh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án trồng cây dược liệu xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà - tinh Quảng Ninh

 - Dự án trồng cây dược liệu tại xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh được UBND huyện Hải Hà phê duyệt Quy hoạch tại Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 V/v phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án trồng cây dược liệu tại xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại  Quyết định số 2119/QD-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2018.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 03 tháng 04 năm 2019

Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án trồng cây dược liệu xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà - tinh Quảng Ninh

- Là khu vực trồng cây dược liệu, thu hoạch, sơ chế, chế biến cây dược liệu để tiêu thụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong đó tập trung chủ yếu cây ba kích, ngoài ra trồng xen canh một số loài cây dược liệu khác như kim tiền thảo, ích mẫu, gấc, đinh lăng, hòe ...đồng thời liên kết sản xuất, gia công với các đối tác có dây chuyền sản xuất tiên tiến.

*Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án trồng cây dược liệu xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà - tinh Quảng Ninh

+ Quyết định phê Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án trồng cây dược liệu xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà - tinh Quảng Ninh

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi