Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) QH04 – Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất (.jpg)

*) QH04 – Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (.dwg)

Định dạng tài liệu: (.jpg); (.dwg)

 (huentt-bnt-Acvn11)

Date published: 04.05.2020 | 15:57
Available in Ebook

Điều chỉnh tổng thể QHCT Khu đô thị mới Bắc An Khánh – Hoài Đức – Hà Nội

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) QH04 – Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất (.jpg)

*) QH04 – Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (.dwg)

Định dạng tài liệu: (.jpg); (.dwg)

 (huentt-bnt-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]