0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh tổng thể QHCT Khu đô thị mới Bắc An Khánh – Hoài Đức – Hà Nội

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) QH04 – Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất (.jpg)

*) QH04 – Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (.dwg)

Định dạng tài liệu: (.jpg); (.dwg)

 (huentt-bnt-Acvn11)

Nội dung tóm tắt
Tài liệu Không gồm file minh họa
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi