0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đất đấu giá QSD đất thôn nội đồng xã Đại Thịnh huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 10.65 ha. Khu đất được lập quy hoạch có vị trí tại thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh huyện Mê Linh:

    + Phía Đông Bắc giáp với khu đô thị Thanh Lâm Đại Thịnh 2 (dự án HUD);

    + Phía Đông Nam giáp với khu đô thị Thanh Lâm Đại Thịnh 2 (dự án HUD);

    + Phía Tây Nam giáp khu dân cư và đường QL23

    + Phía Tây Bắc giáp khu dân cư và đất Nông Nghiệp

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đất đấu giá QSD đất thôn nội đồng xã Đại Thịnh huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội là: Tạo dựng một khu dân cư mới văn minh hiện đại được thiết kế đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện Mê Linh, góp phần phát triển kinh tế của huyện. Đồ án quy hoạch chi tiết là cơ sở để các cấp chính quyền quản lý xây dựng trong khu vực.

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đất đấu giá QSD đất thôn nội đồng xã Đại Thịnh huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội: năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đất đấu giá QSD đất thôn nội đồng xã Đại Thịnh huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

*) Bản vẽ:

+ QH01: Sơ đồ vị trí và giới hạn lô đất

+ QH02A: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH 02B: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

+ QH03: Bản đồ quy hoạch chia lô

+ QH 04: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

+ QH 06A: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH 06B: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

+ QH07: Bản dồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH07B: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ QH07C: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

+ QH07D: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

+ QH07E: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

+ QH 08: Bản đồ quy hoạch đường dây đường ống

+ QH09: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

 (mailien-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi