Quy hoạch chi tiết, Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh, thành phố Hà Nội
Date published: 05.02.2015 | 13:31
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Định dạng tài liệu: bản vẽ file Autocad (.dwg), bảng thống kê chi tiết số liệu quy hoạch sử dụng đất đai (định dạng Excel)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

-  QH01: Sơ đồ vị trí khu đất quy hoạch (TL1/500)

-  QH02: Bản đồ đánh giá tổng hợp hiện trạng (TL1/500)

-  QH03A: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (TL1/500)

-  QH03B: Bản đồ quy hoạch chia lô (TL1/500)

-  QH04: Sơ đồ không gian kiến trúc và cảnh quan (TL1/500)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

 (Hmc-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]