Quy hoạch chi tiết, Quy hoạch chi tiết khu du lịch 79 mùa xuân, huyện Mê Linh
Date published: 05.02.2015 | 13:37
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết khu du lịch 79 mùa xuân huyện Mê Linh

Định dạng tài liệu: bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh và điều lệ (định dạng Word)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1.   Thuyết minh.

I.              Các đặc điểm hiện trạng khu vực

II.           Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án

III.         Bố cục quy hoạch sử dụng đất và kiến trúc

IV.        Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

V.           Kinh tế xây dựng

2.   Bản vẽ:

-  QH01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất (TL1/25000)

-  QH02: Bản đồ đánh giá tổng hợp hiện trạng (TL1/2000)

-  QH05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (TL1/2000)

-  QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông (TL1/2000)

-  QH07: Bản đồ quy hoạch san nền (TL1/2000)

-  QH08: Bản đồ quy hoạch cấp điện hạ thế 0.4KV (TL1/2000)

-  QH09: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng (TL1/2000)

-  QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa (TL1/2000)

-  QH11: Bản đồ quy hoạch cấp nước (TL1/2000)

-  QH12: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải (TL1/2000)

-  QH13: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng (TL1/2000)

-  QH14: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống (TL1/2000)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

 (Hmc-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]