Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2007

Diện tích: 75.48 ha

Vị trí: xã Vân Canh, huyện Hoài Đức – Hà Nội

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- Bản đồ đánh giá tổng hợp hiện trạng

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch chiều cao

- Bản đồ tính toán khối lượng san nền

- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch cấp nước

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- Bản đồ quy hoạch cấp điện

- Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 10.05.2015 | 13:29
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Khu liên hiệp đào tạo và bệnh viện đa khoa Vân Canh – Hoài Đức – TP. Hà Nội

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2007

Diện tích: 75.48 ha

Vị trí: xã Vân Canh, huyện Hoài Đức – Hà Nội

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- Bản đồ đánh giá tổng hợp hiện trạng

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch chiều cao

- Bản đồ tính toán khối lượng san nền

- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch cấp nước

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- Bản đồ quy hoạch cấp điện

- Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]