Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Diện tích: 12 ha

Vị trí: Khu đất được lập quy hoạch chi tiết thuộc địa bàn xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Từ trung tâm có thể liên hệ với các khu vực khác trong khu vực thuận lợi bằng hệ thống giao thông đường bộ.

Giới hạn khu đất nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết:

- Phía Tây Nam giáp Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn hiện có.

- Phía Tây giáp đường ven hồ Đồng Quan theo chỉ giới đường đỏ.

- Các phía còn lại giáp đất đồi gò trồng rừng.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ:

- QH01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH02A: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

- QH02B: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH02C: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH03A: Bản đồ cơ cấu quy hoạch

- QH03B: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- QH04A: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

- QH04B: Phối cảnh

- QH05A: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH05B: Bản đồ quy hoạch san nền

- QH05B: Bản đồ quy hoạch san nền

- QH05C: Bản đồ tính toán khối lượng san nền

- QH05D: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH05E: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- QH05G: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- QH05H: Bản đồ quy hoạch cấp điện

- QH06: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- QH07: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

Date published: 16.04.2015 | 08:54
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã – xã Tiên Dược - huyện Sóc Sơn– TP. Hà Nội

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Diện tích: 12 ha

Vị trí: Khu đất được lập quy hoạch chi tiết thuộc địa bàn xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Từ trung tâm có thể liên hệ với các khu vực khác trong khu vực thuận lợi bằng hệ thống giao thông đường bộ.

Giới hạn khu đất nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết:

- Phía Tây Nam giáp Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn hiện có.

- Phía Tây giáp đường ven hồ Đồng Quan theo chỉ giới đường đỏ.

- Các phía còn lại giáp đất đồi gò trồng rừng.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ:

- QH01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH02A: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

- QH02B: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH02C: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH03A: Bản đồ cơ cấu quy hoạch

- QH03B: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- QH04A: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

- QH04B: Phối cảnh

- QH05A: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH05B: Bản đồ quy hoạch san nền

- QH05B: Bản đồ quy hoạch san nền

- QH05C: Bản đồ tính toán khối lượng san nền

- QH05D: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH05E: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- QH05G: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- QH05H: Bản đồ quy hoạch cấp điện

- QH06: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- QH07: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]