Quy hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500
Date published: 24.05.2017 | 14:37
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Thành phần tài liệu bao gồm:

Thời gian lập quy hoạch: 2017

Diện tích: 57,30ha

Địa điểm: Thị trấn Thường Tín và các xã Văn Bình, Văn Phú, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

1. Thuyết minh

2. Bản vẽ

QH01- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH02A- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH02B- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

QH02C- Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH05- Phối cảnh tổng thể

QH05B - Thiết kế đô thị - Khung thiết kế đô thị

QH05C- Thiết kế đô thị

QH05D - Thiết kế đô thị - Cải tạo chỉnh trang khu đô thị hiệu hữu

QH06A- Bản đồ quy hoạch giao thông

QH06B- Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ - Chỉ giới xây dựng

QH07A- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH07B- Bản đồ tính toán khối lượng san nền

QH08- Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH09- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải quản lý CTR và vệ sinh mô trường

QH10- Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH11- Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

QH12- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

QH13- Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file Word (.doc); Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]