Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: Năm 2008

-Vị trí: Xã An Khánh – Huyện Hoài Đức – Tỉnh Hà Tây

Tài liệu gồm:

1.Thuyết minh

- Thuyết minh tổng hợp

- Bảng tổng mức đầu tư

- Tờ trình

- Thẩm định

2.Thuyết minh: A0, A3

QH01- Sơ đồ vị trí

QH02- Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

QH03- Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

QH04,5-Bản đồ quy hoạch giao thông

QH06- Bản đồ quy hoạch cấp điện, chiếu sáng

QH07- Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH08- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH09- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH10- Bản đồ hiện trạng khu đất

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file Word(.doc), Bảng file Excel(.xls), Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(Trịnh Hưng)

Date published: 08.11.2016 | 14:34
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Trường trung cấp tư thục công nghệ Thăng Long

Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: Năm 2008

-Vị trí: Xã An Khánh – Huyện Hoài Đức – Tỉnh Hà Tây

Tài liệu gồm:

1.Thuyết minh

- Thuyết minh tổng hợp

- Bảng tổng mức đầu tư

- Tờ trình

- Thẩm định

2.Thuyết minh: A0, A3

QH01- Sơ đồ vị trí

QH02- Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

QH03- Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

QH04,5-Bản đồ quy hoạch giao thông

QH06- Bản đồ quy hoạch cấp điện, chiếu sáng

QH07- Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH08- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH09- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH10- Bản đồ hiện trạng khu đất

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file Word(.doc), Bảng file Excel(.xls), Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(Trịnh Hưng)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]