Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh tổng hợp

*) Bản vẽ:

- QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH-04: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH-05: Phối cảnh minh họa

- QH-06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- QH-07: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

- QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp điện và vị trí trạm biến áp

- QH-09: Bản đồ quy hoạch hệ thống chiếu sáng công cộng

- QH-10: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH-11: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- QH-12: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

 

Định dạng tài liệu:(.dwg); (.pdf)

(nvt-upweb-acvn11)

Date published: 30.10.2020 | 09:23
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư giáp khu tái định cư xã Đông Mỹ - Thành phố Thái Bình

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh tổng hợp

*) Bản vẽ:

- QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH-04: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH-05: Phối cảnh minh họa

- QH-06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- QH-07: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

- QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp điện và vị trí trạm biến áp

- QH-09: Bản đồ quy hoạch hệ thống chiếu sáng công cộng

- QH-10: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH-11: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- QH-12: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

 

Định dạng tài liệu:(.dwg); (.pdf)

(nvt-upweb-acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]