0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm Phường Phủ Hả - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

* Năm Thực Hiện: Ninh Thuận, năm 2011

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1. Thuyết minh:

- Thyết minh quy hoạch

- Quy định quản lý

2. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH_01: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch.

- QH_02: Bản đồ đánh giá quỹ đất và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.

- QH_03: Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất theo 02 phương án

- QH_04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH_05: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH_06: Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc

- QH_07: Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

- QH_08: Bản đồ quy hoạch chiều cao

- QH_09: Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước

- QH_10: Bản đồ quy hoạch mạng lưới cấp nước

- QH_11: Bản đồ quy hoạch cung cấp điện

- QH_12: Bản đồ quy hoạch đánh giá tác động môi trường

- QH_13: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ

- QH_14: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống

- Bình đồ hiện trạng

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi