Thông tin quy hoạch:

Thời điểm: năm 2016

Vị trí: Khu Đồng Tía, xóm Xá, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thành phần quy hoạch bao gồm:

1. Bảng thống kê

- Bảng thống kê Hạ tầng - PA3

- Bảng thống kê Quy hoạch - PA3

- Thỏa thuận điện Đồng Tía

2. Bản vẽ

Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 trường tiểu học Chúc Sơn B

A- QH01: Sơ đồ liên hệ vùng

B- QH02. Phần quy hoạch kiến trúc

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch chia lô (thống kê diện tích từng lô)

- Bản đồ quy hoạch chia lô (kích thước chi tiết từng lô)

- Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

- Phối cảnh mẫu nhà minh họa - mẫu nhà điển hình

C- QH03. Phần hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch san nền

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

- Bản đồ cấp nước sinh hoạt

- Bản đồ cấp điện chiếu sáng

- Bản đồ cấp điện sinh hoạt

- Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg); Bảng thống kê file Excel(.xls)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 (tma)

Date published: 06.03.2017 | 14:27
Available in Ebook

Quy hoạch xây dưng chi tiết 1/500 hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá khu Đồng Tía - huyện Chương Mỹ

Thông tin quy hoạch:

Thời điểm: năm 2016

Vị trí: Khu Đồng Tía, xóm Xá, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thành phần quy hoạch bao gồm:

1. Bảng thống kê

- Bảng thống kê Hạ tầng - PA3

- Bảng thống kê Quy hoạch - PA3

- Thỏa thuận điện Đồng Tía

2. Bản vẽ

Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 trường tiểu học Chúc Sơn B

A- QH01: Sơ đồ liên hệ vùng

B- QH02. Phần quy hoạch kiến trúc

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch chia lô (thống kê diện tích từng lô)

- Bản đồ quy hoạch chia lô (kích thước chi tiết từng lô)

- Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

- Phối cảnh mẫu nhà minh họa - mẫu nhà điển hình

C- QH03. Phần hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch san nền

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

- Bản đồ cấp nước sinh hoạt

- Bản đồ cấp điện chiếu sáng

- Bản đồ cấp điện sinh hoạt

- Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg); Bảng thống kê file Excel(.xls)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]