0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung đô thị Chi Đông huyện Mê Linh

Định dạng tài liệu: bản vẽ file Autocad (.dwg)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

-  KT: Bản đồ quy hoạch thoát nước mặt (TL1/5000)

-  KT01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng (TL1/20000)

-  KT02: Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất (TL1/5000)

-  KT03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật (TL1/5000)

-  QH03-Bản đồ định hướng và phát triển không gian đô thị (TL1/5000)

-  QH04-Bản đồ quy hoạch giao thông và hướng tuyến san nền giai đoạn 1

-  QH05-Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất giai đoạn 1

-  Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật (TL1/5000)

-  Bản đồ quy hoạch cấp điện (TL1/5000)

-  Bản đồ quy hoạch cấp nước (TL1/5000)

-  Bản đồ quy hoạch thoát nước bẩn (TL1/5000)

-  Bản đồ quy hoạch thoát nước mặt (TL1/5000)

(Hmc-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi