0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Thị trấn Nỉ - huyện Sóc Sơn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Vị trí: Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội

Diện tích: khoảng 204,6ha

Thành phần quy hoạch bao gồm:

1. Thuyết minh

2. Bản vẽ

- QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và giao thông

- QH03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và lựa chọn đất xây dựng

- QH04: Bản đồ hiện trạng môi trường

- QH05: Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị

- QH06: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH07: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch

- QH08: Sơ đồ thiết kế đô thị (.jpg)

- QH09: Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

- QH10: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

- QH11: Bản đồ định hướng cấp nước

- QH12: Bản đồ định hướng cấp điện và hệ thống thông tin liên lạc

- QH13: Bản đồ định hướng thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang

- QH14: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- QH15: Sơ đồ tổng hợp đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật

Định dạng: Bản vẽ file AutoCad(.dwg) và Ảnh JPG; Thuyết minh file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-nvq-acvn21

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi