0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức – TP. Hà Nội đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Tỷ lệ bản vẽ: 1/10.000

Diện tích: 22.619,93ha

Địa giới hành chính: Bao gồm 21 xã và 1 Thị trấn

Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 năm 2014 về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000, Đồ án đã được phê duyệt và có tính pháp lý nên các anh (chị) yên tâm đây là file cuối (chi tiết bản vẽ xem danh mục hồ sơ). Đồ án giúp sẽ là tài liệu quý giá giúp Kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư hạ tầng có thể định hướng tốt cho các đồ án bước tiếp theo như: Quy hoạch chi tiết 1/500, bước lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Thuyết minh tóm tắt

3- Quy định quản lý (dự thảo), tờ trình

4- Phần bản vẽ

- QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng (.jpg)

- QH02A: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất  (.dwg)

- QH02B: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật (.dwg)

- QH02C: Sơ đồ đánh giá hiện trạng môi trường (.dwg)

- QH02D: Hiện trạng thủy lợi (.jpg)

- QH03A: Hiện trạng hạ tầng kinh tế xã hội (.jpg)

- QH03B: Hiện trạng các công trình văn hóa xã hội (.jpg)

- QH04A: Sơ đồ phân khu vực kinh tế và hệ thống trung tâm (.dwg)

- QH04B: Các mô hình phát triển không gian (.dwg)

- QH05:  Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng(.dwg)

- QH07: Sơ đồ định hướng Phát triển giao thông(.dwg)

- QH08A: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật(.dwg)

- QH08B: Sơ đồ định hướng Cấp điện – thông tin liên lạc(.dwg)

- QH09: Sơ đồ định hướng Cấp nước(.dwg)

- QH010: Sơ đồ định hướng thoát nước thải, VSMT và nghĩa trang(.dwg)

- QH11: Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống(.dwg)

- QH12: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược(.dwg)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg, .jpg), thuyết minh file word (.doc)

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi