Quy hoạch chung, Thường tín, huyện Thường tín, tỉnh Thường tín, quy hoạch chung Thường tín, lập quy hoạch, đồ án quy hoạch, đồ án quy hoạch chung, quy hoạch, quy hoạch chung Thường tín, quy hoạch chung huy
Date published: 13.02.2019 | 12:55
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030 – thành phố Hà Nội

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm hoàn thiện lập quy hoạch: năm 2015

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030

Tỷ lệ 1/10.000

Thời hạn lập quy hoạch

Giai đoạn ngắn hạn:  đến 2020.

- Giai đoạn dài hạn: đến năm 2030.

- Tầm nhìn đến năm 2050

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

QH-03B Sơ đồ đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất XD

QH-05    Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch

QH-07a Sơ đồ định hướng phát triển giao thông         

QH-07c  Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật.

QH-07e  Sơ đồ định hướng cấp nước

QH-07g  Sơ đồ định hướng TNT, QLCTR & NT

QH-07f  Sơ đồ định hướng thông tin liên lạc

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(bnt-lamnv-acvn13)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]