Quy hoạch giao thông, giao thông vận tải, giao thông hà nội, quy hoạch hà nội, quy hoạch giao thông hà nội, quy hoạch thủ đô, giao thông thủ đô, quy hoạch thủ đô hà nội, quy hoạch giao thông thủ đô hà n
Date published: 29.08.2019 | 17:52
Available in Ebook

Quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm hoàn thiện lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ

-          Hiện trạng tổng thể giao thông

-          Quy hoạch tổng thể giao thông

-          Quy hoạch giao thông đường bộ khu vực trung tâm

-          Quy hoạch giao thông đường sắt quốc gia

-          Quy hoạch giao thông đường sắt đô thị, monorail và brt

-          Quy hoạch giao thông đường sắt đô thị, monorail và brt khu vực trung tâm

-          Quy hoạch giao thông đường thủy

-          Quy hoạch sân bay, bến xe, trung tâm tiếp vận

-          Quy hoạch giao thông đô thị vệ tinh Sóc Sơn

-          Quy hoạch giao thông đô thị vệ tinh Sơn Tây

-          Quy hoạch giao thông đô thị vệ tinh Hòa Lạc

-          Quy hoạch giao thông đô thị vệ tinh Xuân Mai

-          Quy hoạch giao thông đô thị vệ tinh Phú Xuyên

Định dạng tài liệu: Bản vẽ ảnh khổ lớn (.jpg)thuyết minh file pdf (dễ dàng chuyển đổi qua word)

(3ae-acvn13)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]