Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã An Sinh-H.Đông Triều-T.Quảng Ninh
Date published: 17.02.2014 | 12:58
Available in Ebook

QHNTM-Xã An Sinh-H.Đông Triều-T.Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Quyết định phê duyệt

3- Bản vẽ

+ QH01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Bản vẽ tổng hợp hiện trạng và đánh giá xây dựng

+ QH03: Sơ đồ phát triển điểm dân cư nông thôn và phân vùng sx

+ QH04.A-D: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]