Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Khê-H.Đông Triều-T.Quảng Ninh
Date published: 17.02.2014 | 12:56
Available in Ebook

QHNTM-Xã Bình Khê-H.Đông Triều-T.Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Quyết định phê duyệt

3- Bản vẽ

+ QH01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan –sử dụng đất

+ QH03: Bản vẽ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH04: Bản vẽ định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn và phân vùng sx

+ QH05: Bản vẽ QH giao thông

+ QH06: Bản vẽ QH chuẩn bị kỹ thuật

+ QH07: Bản vẽ QH cấp điện

+ QH08: BẢn vẽ QH cấp nước

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]