0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đến năm 2020

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Bản đồ quy hoạch không gian

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch nông nghiệp

QH-06: Bản đồ quy hoạch xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc)

(3ae-acvn13)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi