0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp

*Bản vẽ hạ tầng:

QH-01: Bản đồ quy hiện trạng sử dụng đất

QH-02: Bản đồ quy hoạch định hướng không gian

QH-03: Bản đồ quy hoạch định hướng sử dụng đất

QH-04: Bản đồ quy hoạch định hướng giao thông

QH-05: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)và file word (.doc)

(3ae-acvn13)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi