Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bát Tràng-H.Gia Lâm-TP.Hà Nội
Date published: 22.01.2014 | 10:55
Available in Ebook

QHNTM-xã Bát Tràng-H.Gia Lâm-TP.Hà Nội

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Khái toán kinh phí, dự án ưu tiên đầu tư

3- Bản vẽ

+ QH01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp toàn xã

+ QH02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất toàn xã

+ QH03: Bản vẽ định hướng phát triển không gian xã nông thôn mới

+ QH04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất toàn xã

+ QH05: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật toàn xã

+ QH06: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất trung tâm xã

+ QH07: Bản vẽ quy hoạch tổng thể không gian trung tâm xã

+ QH08: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trung tâm xã

+ QH09: Bản vẽ các mẫu nhà điển hình

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]