Thông tin đồ án quy hoạch:

Tỷ lệ 1/2.000

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

Thuyết minh có định dạng file word (.doc)

Bản vẽ bao gồm:

QH-01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng

QH-03: Bản đồ định hướng phát triển không gian kiến trúc nông thôn mới

QH-04: Bản đồ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch sản xuất

QH-06: Bản đồ quy hoạch xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

QH-08: Bản đồ hiện trạng tổng hợp xây dựng sử dụng đất và HTKT trung tâm xã

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn13)

Date published: 26.09.2019 | 15:31
Available in Ebook

Quy hoạch nông thôn mới xã Đồng Tháp – Huyện Đan Phượng – thành phố Hà Nội

Thông tin đồ án quy hoạch:

Tỷ lệ 1/2.000

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

Thuyết minh có định dạng file word (.doc)

Bản vẽ bao gồm:

QH-01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng

QH-03: Bản đồ định hướng phát triển không gian kiến trúc nông thôn mới

QH-04: Bản đồ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch sản xuất

QH-06: Bản đồ quy hoạch xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

QH-08: Bản đồ hiện trạng tổng hợp xây dựng sử dụng đất và HTKT trung tâm xã

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn13)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]