Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm hoàn thiện lập quy hoạch: năm 2012

Tỷ lệ 1/2.000

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

Thuyết minh có định dạng file word (.doc)

Bản vẽ bao gồm:

QH-01: Bản vẽ sơ đồ vị trí

QH-02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

QH-03: Bản đồ định hướng phát triển không gian kiến trúc nông thôn mới

QH-04: Bản đồ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch trung tâm xã

QH-06A: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-06B: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

QH-06C: Bản đồ quy hoạch hệ thống san nền và thoát nước mưa

QH-06D: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

QH-06F: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát  nước thải

QH-06G: Bản đồ quy hoạch đánh giá tác động môi trường

QH-06H: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn13)

Date published: 26.09.2019 | 15:50
Available in Ebook

Quy hoạch nông thôn mới xã Hạ Mỗ – Huyện Đan Phượng – thành phố Hà Nội

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm hoàn thiện lập quy hoạch: năm 2012

Tỷ lệ 1/2.000

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

Thuyết minh có định dạng file word (.doc)

Bản vẽ bao gồm:

QH-01: Bản vẽ sơ đồ vị trí

QH-02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

QH-03: Bản đồ định hướng phát triển không gian kiến trúc nông thôn mới

QH-04: Bản đồ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch trung tâm xã

QH-06A: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-06B: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

QH-06C: Bản đồ quy hoạch hệ thống san nền và thoát nước mưa

QH-06D: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

QH-06F: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát  nước thải

QH-06G: Bản đồ quy hoạch đánh giá tác động môi trường

QH-06H: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn13)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]