Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Hồ sơ khảo sát địa chất

-Bản vẽ khảo sát

-Thuyết minh

*Hồ sơ hạ tầng kĩ thuật

-Thuyết minh tổng hợp

-Dự toán

-Bản vẽ

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc)

(3ae-acvn13)

Date published: 11.09.2019 | 10:37
Available in Ebook

Quy hoạch nông thôn mới xã Hòa Chính-Huyện Chương Mỹ-Thành phố Hà Nội

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Hồ sơ khảo sát địa chất

-Bản vẽ khảo sát

-Thuyết minh

*Hồ sơ hạ tầng kĩ thuật

-Thuyết minh tổng hợp

-Dự toán

-Bản vẽ

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc)

(3ae-acvn13)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]