0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp

Bìa thuyết minh

Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng

Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng

Quy định quản lý theo quy hoạch xây dựng

Quyết định ban hành quy định quản lý xây dựng

Tờ trình xin phê duyệt quy hoạch xây dựng

Định dạng tài liệu: Văn bản file Word(.doc)

*Bản vẽ:

QH-01    Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

QH-02    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-03    Bản vẽ quy hoạch phát triển không gian xã  

QH-04    Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05    Bản vẽ quy hoạch sản xuất

QH-06    Bản vẽ quy hoạch xây dựng

QH-07    Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

QH-08    Bản vẽ quy hoạch khu dân cư

QH-09    Bản vẽ quy hoạch phát triển không gian trung tâm xã

QH-10    Bản vẽ quy hoạch hệ thống hạ tầng khu trung tâm xã

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi