Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp

Định dạng tài liệu: Văn bản file Word(.doc)

*Bản vẽ:

QH-01    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-03    Bản vẽ quy hoạch phát triển không gian xã  

QH-04    Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05    Bản vẽ quy hoạch sản xuất

QH-06    Bản vẽ quy hoạch xây dựng

QH-07    Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

QH-08    Bản vẽ quy hoạch khu dân cư

QH-09    Bản vẽ quy hoạch phát triển không gian trung tâm xã

QH-10    Bản vẽ quy hoạch hệ thống hạ tầng khu trung tâm xã

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh(.jpg)

(3ae-acvn12)

Date published: 02.10.2019 | 10:57
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên (giai đoạn 2011-2020)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp

Định dạng tài liệu: Văn bản file Word(.doc)

*Bản vẽ:

QH-01    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-03    Bản vẽ quy hoạch phát triển không gian xã  

QH-04    Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05    Bản vẽ quy hoạch sản xuất

QH-06    Bản vẽ quy hoạch xây dựng

QH-07    Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

QH-08    Bản vẽ quy hoạch khu dân cư

QH-09    Bản vẽ quy hoạch phát triển không gian trung tâm xã

QH-10    Bản vẽ quy hoạch hệ thống hạ tầng khu trung tâm xã

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh(.jpg)

(3ae-acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]