Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp

Định dạng tài liệu: Văn bản file Word(.doc)

*Bản vẽ:

QH-01    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02    Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

QH-03    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất         

QH-04    Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới

QH-05    Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

QH-06    Bản vẽ quy hoạch sản xuất và cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất

QH-07    Bản vẽ quy hoạch xây dựng

QH-08    Bản vẽ quy hoạch định hướng hạ tầng kỹ thuật

QH-09    Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất trung tâm văn hóa thể thao xã

QH-10    Bản đồ quy hoạch phát triển không gian khu trung tâm xã

QH-11    Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng khu trung tâm xã

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn12)

Date published: 02.10.2019 | 11:11
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp

Định dạng tài liệu: Văn bản file Word(.doc)

*Bản vẽ:

QH-01    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02    Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

QH-03    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất         

QH-04    Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới

QH-05    Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

QH-06    Bản vẽ quy hoạch sản xuất và cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất

QH-07    Bản vẽ quy hoạch xây dựng

QH-08    Bản vẽ quy hoạch định hướng hạ tầng kỹ thuật

QH-09    Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất trung tâm văn hóa thể thao xã

QH-10    Bản đồ quy hoạch phát triển không gian khu trung tâm xã

QH-11    Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng khu trung tâm xã

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]