Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch : năm 2012

Diện tích : 297,2ha

Vị trí : Xã Vạn Điểm – Huyện Thường Tín – Thành phố Hà Nội

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(tma)

Date published: 12.07.2016 | 08:24
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Vạn Điểm – Huyện Thường Tín

 

Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch : năm 2012

Diện tích : 297,2ha

Vị trí : Xã Vạn Điểm – Huyện Thường Tín – Thành phố Hà Nội

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]