0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Yên Mỹ-H.Thanh Trì-TP.Hà Nội

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Tờ trình, quyết định

3- Bản vẽ

+ QH01: Bản vẽ sơ đổ vị trí và liên hệ vùng

+ QH02: Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng

+ QH03: Bản vẽ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn

+ QH04: Bản vẽ định hướng phát triển hệ thông HTKT

+ QH05A: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp xây dựng và sử dụng đất điểm dân cư

+ QH05B: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư

+ QH06A: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất  mạng lưới điểm dân cư nông thôn

+ QH06B: Bản vẽ quy hoạch tổng thể không gian kiên trúc điểm dân cư

+ QH07A: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH07B: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ QH07C: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn

+ QH07D: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện và thông tin liên lạc

+ QH07E: Bản vẽ kỹ thuật đất xây dựng

+ QH08: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

+ QH09: Bản vẽ chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ

+ QH10: Bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file Word

(ht-ntn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi