Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ tổng hợp hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH03: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05.A: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH05.B: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH05.C: Bản đồ quy hoạch thoát nước

+ QH05.D: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH05.E: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH06: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ

+ QH07: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(bnt)

Date published: 23.03.2014 | 14:01
Available in Ebook

QHPK-Đập Đá Bạc-Huyện Hoành Bồ-Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ tổng hợp hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH03: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05.A: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH05.B: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH05.C: Bản đồ quy hoạch thoát nước

+ QH05.D: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH05.E: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH06: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ

+ QH07: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]