0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHPK-Khu đô thị hai bên đường tránh-Huyện Đông Triều-Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, quyết định

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/500)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá sử dụng đất

+ QH03: Bản đồ quy hoạch chỉ giới

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Bản đồ thiết kế đô thị

+ QH06.A: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH06.B: Bản đồ quy hoạch chiều cao

+ QH06.C: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH06.D1: Bản đồ quy hoạch cấp điện trung và hạ áp

+ QH06.D2: Bản đồ quy hoạch chiếu sáng giao thông

+ QH06.E: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ QH06.F: Bản đồ quy hoạch thoát nước bẩn

+ QH07: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi