0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHPK-Mỏ than Hà Tu-Tp.Hạ Long-Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, quyết định, khái toán, văn bản quy định

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch(1/10.000)

+ QH01.A: Bản quản lý ranh giới và khai thác lộ thiên(1/5.000)

+ QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan (1/2.000)

+ QH03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật (1/2.000)

+ QH04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng khai thác than lộ thiên (1/2.000)

+ QH05: Bản đồ hoàn nguyên môi trường (1/2.000)

+ QH06: Bản đồ QH cấp điện (1/2.000)

+ QH07: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa(1/2.000)

+ QH08: Bản đồ quy hoạch giao thông( 1/2.000)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi