Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, quyết định

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ tổng hợp hiện trạng

+ QH03: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Bản đồ quy hoạch san nền và giao thông

Định dạng tài liệu: thuyết minh file Word (.doc), bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)
Date published: 18.03.2014 | 23:27
Available in Ebook

QHPK-Mỏ than Núi Béo-Tp.Hạ Long-Tỉnh.Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, quyết định

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ tổng hợp hiện trạng

+ QH03: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Bản đồ quy hoạch san nền và giao thông

Định dạng tài liệu: thuyết minh file Word (.doc), bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]