Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ đánh giá hiện trạng

+ QH03.A: Bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH03.B: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH03.C: Tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan

+ QH04: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH05: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH06: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH07: Bản đồ quy hoạch thoát nước

+ QH08: Bản đồ quy hoạch cấp điện trung áp và hạ áp

+ QH09: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH10: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(b)

Date published: 23.03.2014 | 14:06
Available in Ebook

QHPK-Nghĩa trang An Lạc-Huyện Hoành Bồ-Tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ đánh giá hiện trạng

+ QH03.A: Bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH03.B: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH03.C: Tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan

+ QH04: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH05: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH06: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH07: Bản đồ quy hoạch thoát nước

+ QH08: Bản đồ quy hoạch cấp điện trung áp và hạ áp

+ QH09: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH10: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]